OM OSS

Tannlegene

Huset historie

Husets historie

Telnesgården er en vernet håndverkergård oppført omkring 1865 i seinempire for skomaker Hans Løkke.

Fra 1892 til 1930-tallet var eier malermester A. Larsen.

Helmer Telnes kom til Tromsø og giftet seg til gården. Han ble domorganist og sentral i byens musikkliv som dirigent for flere sangkor.

Polfarer Hjalmar Johansen leide her i 1903.

I 1983 overtok tannlege Lars Liahjell og lege Gunnar Moe anlegget og begynte restaureringen av gården. Da ble 2. etasje ble omgjort til tannklinikk.

Vi overtok huset i 2012.

I 2016 ble et nytt tak lagt oppå det gamle: Alle de 2000 gamle taksteinene, som er laget på teglsteinsverket i Tromsdalen på midten av 1800-tallet, ble båret ned, vasket og båret opp igjen. Hele anlegget har blitt malt, nytt gjerde er laget og lysthuset i hagen er restaurert.

Moderne lokaler

Inne har det blitt en moderne klinikk som stadig oppgraderes samtidig som vi forsøker å ta vare på den gamle atmosfæren og historien.

Vi syntes bygården vår er en perle i Tromsø.