Informasjon og lenker

Vi er medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF). NTF er en fagforening for landets tannleger og jobber med å ivareta tannlegenes faglige interesser. Hovedfokus for NTF er å bedre tannhelsen til hele befolkningen og sette tannhelse på den politiske dagsorden. En tannleges oppgave er innenfor sitt fagområde å ivareta sine pasienters helse. Hensynet til pasienten må være overordnet andre hensyn.

Se: www.tannlegeforeningen.no

Se under for pasientinformasjon om en rekke temaer.

Finner du ikke svar på det du lurte på kan du kontakte Tannlegeforeningen på: post@tannlegeforeningen.no 

Generell informasjon om tannhelse, behandling og forebygging

 

Andre:

 

Barn og tannhelse

Se: www.tannlegeforeningen.no

 • Søk: Barn og tannhelse

 

Informasjon om tannbehandling i utlandet

Se: www.tannlegeforeningen.no

 • Søk: Tannbehandling i utlandet

 

Informasjon klager på tannbehandling

Se: www.tannlegeforeningen.no

 • Søk: NTFs lokale klagenemder
 • Søk: Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 

For å informasjon om offentlig tannhelsetjeneste se:

Se: www.tannlegeforeningen.no

 

For informasjon om tannlegeskrekk/odontofobi

Se: www.tannlegeforeningen.no

 • Søk: Pasientinfo om odontofobi
 • Søk: Senter for odontofobi
 • Søk: Norsk forening for odontofobi (NOFOBI)

 

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer

 

Refusjon

De aller fleste voksne betaler tannbehandlingen sin selv, men det finnes unntak.Kongsbakken Tannklinikk vil informere deg hvilken unntak gjelder. Vi har direkteoppgjør med HELFO. Det betyr at pasienter som har krav på HELFO-refusjon betaler egenandel til klinikken, og vi sender regning til HELFO på vegne av pasienten.

 

“Tannlegen hjelper deg”

Har du spørsmål du ikke finner svar på i linkene over, kan du også kontakte helsenorge informasjonstjeneste på telefon 90 61 33 69 eller sende en e-post til tannlegenhjelperdeg@gmail.com

Åpningstider:

 • Mandag: 10:00 – 12:00
 • Onsdag: 12:30 – 13:30
 • Torsdag: 10:00 – 12:00

 

Fakta om tannblekemidler

I Norge og EU er blekemidler som inneholder konsentrasjoner av mer enn 0,1 prosent hydrogenperoksid er forbudt å selge til andre enn tannleger.

 • Inntil 6,0 % prosent kan kjøpes hos tannlege og benyttes under veiledning og tilsyn.
 • Tannlegen skal gå god for at tannblekeproduktet er trygt å benytte for hver pasient og baserer seg på pasientens munnhelse. Det betyr at produktet ikke nødvendigvis er trygt for alle pasienter.
 • Hydrogenperoksid kan gi skader som overfølsomme tenner, forandringer i emaljen, etseskader på tannkjøttet og betennelse i nerven som på sikt kan innebære at tannen må rotfylles.

Må ikke brukes på personer under 18 år.

Kilde: NIOM og Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

 

Håper informasjon var nyttig!

Savner du annen informasjon? Fungerer ikke lenker, eller er lenken brutt, send melding til: post@kongsbakkentannklinikk.no

For resepsjon
og timebestilling,
ring: 776 85 781

Se også:

Våre tjenester
Time for unge menneseker